Kemisk analys, 45 parametrar

Vattenanalys med 45 kemiska parametrar, särskilt för dig med egen borrad eller grävd brunn.

Detta analyspaket är lämpligt om du misstänker något problem med vattnet eller vill veta vad du får i dig för ämnen via vattnet.

Mer information


1 995,00 kr exkl. moms

6802

Utökad kemisk analys av dricksvatten

Vill du få utförlig information om vilka kemiska ämnen ditt dricksvatten innehåller och om något av dem kan vara hälsofarliga eller förkorta livslängden på dina hushållsmaskiner?

Vill du kontrollera att du inte långsamt förgiftas av metaller från berggrunden? (Det är inte särskilt ovanligt!)

Då är detta analysen för dig!

Detta är en mycket mer omfattande analys än vad som leverantörer av vattenfilter normalt utför.
Hela 45 olika parametrar undersöks i ditt vatten av ackrediterat laboratorium. Halterna av alla uppmätta ämnen redovisas med jämförelser både mot Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens gränsvärden, såväl för enskilda brunnar som för kommunala vattenverk.


Du får reda på om vattnet är tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

En dricksvattenexpert granskar och kommentarer dessutom provresultaten just för dig.

Analysen är utomordentligt bra att utföra för att se om någon typ av vattenreningsfilter behövs.

Ditt vatten kontrolleras med avseende på:

 • Alkalinitet
 • Aluminium
 • Ammonium
 • Ammoniumkväve
 • Arsenik
 • Bly
 • Bor
 • COD (Kemiska syreförbrukande ämnen)
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Fosfatfosfor
 • Fosfor (Totalfosfor)
 • Färg
 • Hårdhet (Totalhårdhet)
 • Järn (Totaljärn)
 • Kadmium
 • Kalium
 • Kisel
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Krom
 • Kvicksilver
 • Kväve (Totalkväve)
 • Lukt
 • Magnesium
 • Mangan
 • Magnesium
 • Natrium
 • Nickel
 • Nitrat
 • Nitratkväve
 • Nitrit
 • Nitritkväve
 • pH
 • Selen
 • Strontium
 • Sulfat
 • Titan
 • TOC (totalt organiskt kol)
 • Turbiditet (grumlighet)
 • Uran
 • Vanadin
 • Zink

Detta analyspaket är särskilt intressant för dig med borrad brunn, då berggrunden kan innehålla giftiga metaller, samt för dig med grävd brunn i försurad mark som kan lösa ut metaller.

Så här går det till

Du beställer produkten här och betalar.

Inom några dagar får du en liten kartong med instruktioner per post. Fyll de tre provtagningsrören enligt instruktionerna och lägg den förfrankerade kartongen på en postlåda.

Tre veckor senare får du resultatet per E-post. Enklare kan det knappast bli!

 

Fördjupad information

Exempel på vad som analysen kan upptäcka:
 • Om du behöver sätta in någon typ av vattenfilter eller om befintligt filter fungerar.
 • Utreda om vattnet är aggressivt så att rörinstallationer och hushållsmaskinernas livslängd förkortas.
 • Se om du långsamt förgiftas av giftiga metaller, t ex koppar, bly, kadmium, krom eller kvicksilver från berggrund, marklager, soptippar, industrier eller undermåliga VVS-kopplingar.
 • Kontrollera om vattnet är olämpligt till spädbarn pga för hög nitrat eller nitrithalt som kan orsaka syrebrist.
 • Se om du behöver avhärdningssalt i diskmaskinen.
 • Få reda på hur tvättmedel ska doseras då olika hårt vatten kräver olika mängd tvättmedel.
 • Få reda på vad som orsakar bruna fläckar på tvätten.
 • Se om uttaget av vatten orsakar saltvatteninträngning (nära hav) så det blir olämpligt för bevattning av trädgård och odlingar.

Inga kommentarer från kunder för tillfället.

Bara registrerade kunder kan kommentera.

Informations Spara först ditt val/kommentar och lägg den sedan i kundkorgen.

Texter

* obligatoriska fält

Varukorg  

Inga produkter

Frakt 0,00 kr
Totalt 0,00 kr

Priser exkl. moms

Varukorg Till kassan

Sök

PayPal