Köpvillkor

 

Försäljningspriser

Priser anges exklusive moms då vi vänder oss till företag, kommuner och internationell handel. Privatpersoner och föreningar är även mycket välkomna att handla men tänk på att momsen tillkommer. Gå till varukorgen och kassan för att se priset med aktuell momssats och eventuell frakt.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Regito AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller förväntas återge exakt utseende och beskaffenhet.

Fraktpriser

För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Där kan du få flera olika fraktalternativ med olika pris att välja på. Om du väljer ett annat fraktsätt uppdateras varukorgen och totalpriset. (Du riskerar inta att få betala något förrän du bekräftar din betalning i sista steget.)

Betalning med PayPal

Betalning sker enkelt och säkert med PayPal. Även om du inte har ett PayPalkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via PayPal. PayPal samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. PayPal håller höga säkerhetskrav.

Läs mer om PayPal här: www.paypal.com

Leverans och avbeställning

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att ta emot beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Regito AB antingen per e-post eller telefon.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Regito AB:s försäljningsvillkor.

Köpt analys måste påbörjas inom 1 år

Till analys som beställts måste prov insändas inom 1 år från beställningsdatum. Exakt 1 år efter beställningsdatumet upphör rättigheten att få sända in prov och få det analyserat.

Ansvar för fel

Regito AB:s ansvar för fel i leverans är begränsad till det debiterade priset för varan/tjänsten inklusive frakt. Regito AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex leveransförseningar, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Regito AB ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning. När det gäller tjänster (analyser) måste kunden acceptera att det kan ta lite extra tid, t ex beroende på arbetstoppar, fel på utrustning, omkörning pga fel eller annat. Om leveranstiden är viktig ska kunden notera det vid beställningen. En särskild ruta "Kommentar" finns för detta ändamål i steget när man väljer adress på väg till kassan.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Regito AB:s reklamationsavdelning via e-post info@regito.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RMA (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Regito AB skall kunden först ha erhållit ett RMA. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RMA. Kunden bör skriva erhållet RMA på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Regito AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en hanteringskostnad om 200:-+ moms + frakt tur och retur för ärendet. Försändelser som saknar RMA återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras.

Regito AB står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen.

Vill privatkonsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Regito AB, lämpligtvis via e-post till info@egito.com för erhållande av ett RMA (returnummer).

Ångerrätt för beställda analyser

Beträffande beställda analyser har privatkonsument rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från beställningen. En förutsättning är dock att prov ej sänts in för analys! En analys som sänts in går ej längre att ångra.

Ångerrätt för varor

Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd.

Om en vara är transportskadad skall Regito AB kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Regito AB återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits. Fraktkostnader återbetalas ej.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till FRegito AB, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Regito AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

 

Och så det finstilta ...

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljaren.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Dessa försäljningsvillkor gäller om inte Regito skriftligen meddelat kunden annorlunda.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Regito AB:s egendom tills dess full betalning erlagts.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Regito AB:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Regito AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Regito AB sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Regito AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Regito AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.


Varukorg  

Inga produkter

Frakt 0,00 kr
Totalt 0,00 kr

Priser exkl. moms

Varukorg Till kassan

Sök

PayPal